Переходные матчи. Сезон 1952

ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ. СЕЗОН 1952

 

Торпедо (Сталинград)  —  Команда завода имени Калинина (Калининград, М.О.)   1:2

Команда завода имени Калинина (Калининград, М.О.)  —  Торпедо (Сталинград)   1:0

 

ДО (Киев)  —  Металлург (Запорожье)   3:0

Металлург (Запорожье)  —  ДО (Киев)   1:3

 

Красная Звезда (Петрозаводск)  —  Динамо (Петрозаводск)   3:3

Динамо (Петрозаводск)  —  Красная Звезда (Петрозаводск)   0:6

 

Зенит (Ленинград)  —  ЛДО (Ленинград)   4:1

ЛДО (Ленинград)  —  Зенит (Ленинград)   0:6

 

ОДО (Ташкент)  —  Динамо (Ташкент)   1:3

Динамо (Ташкент)  —  ОДО (Ташкент)   1:3

Динамо (Ташкент)  —  ОДО (Ташкент)   0:8

 

Калев (Таллин)  —  КБФ (Таллин)   0:0

КБФ (Таллин)  —  Калев (Таллин)   1:1

КБФ (Таллин)  —  Калев (Таллин)   1:0